چرخش کارت بین دو انگشت , امروز یه حرکت زیبا با پاسور اماده کرده ایم که خیلی این نوع حرکت این روزا مد شده و اگر تو تردستی با پاسور دیده باشین جدیدا این تیکنیک رو میرن امروز اموزش این حرکت زیبا را گذاشته ایم رایگان